ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА УЕБСАЙТА И ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Уебсайтът www.lorvennhair.com (наричан по-долу “Уебсайтът“) е под управлението на Дружеството с наименование “HELLENICA SA”, намиращо се на адрес Maroussi Attica, Chimaras Street no. 7, което е отговорният орган за обработката на личните данни, събрани от Вас по време на посещението Ви на нашия Уебсайт и използването на нашите онлайн услуги, т.е. цялата информация, която Ви идентифицира като лица или може да Ви идентифицира пряко или непряко.

HELLENICA SA се отнася много сериозно към Вашата неприкосновеност и защитата на личните данни и е предприела всички необходими мерки, за да гарантира сигурността и поверителността на информацията относно посетителите/потребителите на своя Уебсайт.

Моля, прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни на нашия Уебсайт, за да се запознаете с информацията, събирана от Вас при посещението Ви на Уебсайта и използването на неговите онлайн услуги, информацията, публикувана на него, използването им, както и Вашите права.

Настоящата Политика подлежи на актуализация на субектите на данни в съответствие с членове 13-14 от Общия регламент относно защитата на данните на ЕС 679/2016. Ако имате някакви въпроси относно настоящата Политика и като цяло относно начина, по който HELLENICA SA събира и обработва Вашите лични данни, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на HELLENICA SA на имейл адрес: dpo@hellenica.gr

ИНФОРМАЦИОННО СЪДЪРЖАНИЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ

Нашият уебсайт е чисто информативен и предоставя информация за нашите продукти.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРА НАШИЯТ УЕБСАЙТ

 1. Информация, която се събира автоматично при разглеждане на нашия уебсайт

Обикновеното разглеждане на нашия уебсайт не изисква от посетителя да предоставя/внася лична информация. Въпреки това, при самото посещение и разглеждане на Сайта, може автоматично да се събира определена информация, която може да Ви идентифицира пряко или непряко, като например

 • Адресът на интернет (IP) на вашия компютър,
 • вида на браузъра и операционната система,
 • уебстраниците, които сте посетили непосредствено преди и след посещението си на сайта,
 • скоростта на връзката и информация за софтуерните програми, инсталирани на компютъра,
 • основна информация за връзката със сървъра и
 • информация, събрана чрез HTML бисквитки, Flash бисквитки, уеб маяци и други подобни технологии (вж. по-долу в раздел “Бисквитки”).
 1. Информация, която ни предоставяте директно:

Посетителят/потребителят на нашия уебсайт, който желае да се свърже с нас, трябва да попълни съответния формуляр за контакт, при подаването на който ние събираме с негово/нейно съгласие следната информация:

Абонамент за бюлетин

Посетителят/потребителят може, ако желае, да се абонира за бюлетина на нашия уебсайт, като въведе своя имейл, за да се присъедини към нашите списъци за контакт и да получава новини и актуализации от HELLENICA SA.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ

 1. За да се свържем с вас

В горепосочените случаи на използване на нашите онлайн услуги ние използваме данните, които ни предоставяте доброволно, за да се свържем с Вас в съответствие с Вашите нужди и желания.

 1. За статистически анализ

За да научим повече за това как нашият Сайт се използва от посетителите, ние съхраняваме в сбит формат и анализираме събраните данни. Можем да използваме тази информация например за проследяване и анализ на използването на Уебсайта и неговия трафик (със специална икона, показваща и броя на посетителите), за да подобрим функционалността му и да оформим по-добре съдържанието и оформлението му според нуждите на нашите посетители.

СЪГЛАСИЕ

Използвайки този Уебсайт и при спазване на разпоредбите на законодателството за защита на данните в сектора на електронните съобщения, Вие изрично се съгласявате с всички горепосочени случаи на обработка на Вашите лични данни. Ако желаете да оттеглите съгласието си, моля, адресирайте искането си до Длъжностното лице по защита на данните на HELLENICA SA на следния електронен адрес: dpo@hellenica.gr

Всяко оттегляне на съгласието Ви няма да обезсили легитимността на обработката на личните Ви данни до този момент.

По отношение на информацията, която се събира автоматично от Вашето сърфиране в нашия Уебсайт, моля, въздържайте се от това посещение, ако не желаете тази информация да бъде събирана и обработвана.

НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Когато събираме информация директно от Вас, ние полагаме необходимите грижи, за да определим кои от събраните лични данни се отнасят до непълнолетни лица. Във всеки случай, ако установим, че сме събрали лична информация от непълнолетно лице под 16 години без проверимо родителско съгласие в съответствие с член 8 от Регламент 679/2016 на ЕС за защита на данните, ще изтрием тази информация от нашата база данни възможно най-скоро. Ако смятате, че може да сме събрали информация от непълнолетно лице под 16 години, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на HELLENICA SA на имейл адрес: dpo@hellenica.gr

ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

HELLENICA SA уважава правото Ви да защитавате личните си данни и информация и по тази причина използва тази информация за целите, посочени по-горе. Поради тази причина тя не разкрива, не предава и не прави достъпна Вашата информация за трети страни, освен ако това не е необходимо за изпълнение на целите на обработката, описани в настоящата Политика. Също така не предаваме тази информация извън Европейския съюз.

Може да предоставим информация за Вас на други компании, приложения или лица при изброените по-долу обстоятелства:

 • Можем да разкрием на трети лица обобщена информация или информация, която не Ви идентифицира пряко, за да можем да развиваме съдържанието и услугите на нашия Сайт. Моля, имайте предвид, че не разкриваме по никакъв начин Вашата информация за контакт на трети страни за тази цел
 • Можем да използваме сега или в бъдеще трети страни за предоставяне на услуги, свързани с нашия Сайт, като например управление на бази данни, услуги по поддръжка, анализи, маркетинг, обработка на данни и разпространение на имейли и текстове. Тези трети страни ще имат достъп до абсолютно необходимата информация, която Ви идентифицира, само за изпълнението на горепосочените задачи от наше име и с изрични договорни задължения за защита на вашата поверителност и лични данни
 • Можем да разкрием информация за Вас, за да разследваме, предотвратим или предприемем действия във връзка с незаконни дейности, ако има подозрение за незаконно поведение или престъпни деяния, насочени срещу правата и законните интереси на физическо или юридическо лице, в случай на нарушение на Условията за ползване на нашия уебсайт или ако това се изисква по закон, както и в други случаи, когато добросъвестно считаме, че разкриването на информация е необходимо
 • Можем да разкрием информация за Вас в отговор на съдебни призовки, заповеди за разследване, съдебни производства, съдебни разпореждания, съдебни процедури или други правоприлагащи действия от страна на всеки компетентен орган, включително Органа за защита на данните и надзорните органи за защита на данните на други членове на Европейския съюз, както и за гарантиране и защита на нашите законни права или за оспорване на искове срещу нас.

Моля, имайте предвид, че трети страни могат самостоятелно да събират данни за Вас, включително Вашия IP адрес и информация за уебсайтовете, които посещавате, и връзките, върху които кликвате, бисквитки, кликвания върху връзки или други медии по време на посещението Ви. За повече информация вижте “Бисквитки” по-долу.

ВРЕМЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

HELLENICA SA ще съхранява личните данни, събрани чрез нейния Уебсайт, за времето, необходимо за постигане на горепосочените цели, и за не повече от пет (5) години. Ако оттеглите съгласието си за събиране и обработване на Вашите лични данни, ние ще изтрием Вашите данни от нашите електронни и физически записи, освен ако спазването на това не е необходимо за изпълнение на наше законово задължение или за упражняване, обосноваване или защита на права или наши законни интереси пред съда.

БЕЗОПАСНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Сигурността на Вашите лични данни е наш основен ангажимент. За да постигнем това, ние прилагаме всички съвременни и подходящи за целта на обработката технически и организационни мерки, чиято реакция и достатъчност проверяваме на редовни интервали.

ВАШИТЕПРАВА

Можете да упражнявате следните права, според случая:

 • Право на достъп, за да разберете какви данни обработваме, с каква цел и към кого са адресирани
 • Право на корекция, за да коригирате всякакви недостатъци или неточности на вашите данни
 • Право на изтриване (право да бъдете забравени), да изтриете личните си данни от нашите регистри, но само ако обработката вече не е необходима или данните Ви не са необходими за спазване на нашите правни задължения или за защита на нашите законни интереси пред съдилищата
 • Право на ограничаване на обработката в случай на съмнение в точността на Вашите данни
 • Право на преносимост, така че да получите данните си в структуриран и широко използван формат
 • Правото на възражение, ако не желаете данните Ви да бъдат използвани за целите на директния маркетинг на нашите услуги, включително възражение в профил, който се развива. (Във всички случаи Ви информираме, че нашият Сайт не използва Вашите данни за целите на директния маркетинг и не разработва профили въз основа на автоматизирани методи за обработка на данни).

За да упражните правата си, моля, изпратете съответното искане до длъжностното лице по защита на данните на HELLENICA SA на следния електронен адрес: dpo@hellenica.gr

HELLENICA SA ще положи всички усилия да отговори на всяко Ваше искане в срок от тридесет дни от получаването му. Въпреки това, ако поради сложността на Вашето искане или поради обема на информацията не е възможно да отговорим на Вашето искане в рамките на тридесет дни, HELLENICA SA се ангажира да Ви информира в рамките на горепосочения срок в писмена форма за причините за забавянето и да положи всички усилия да отговори на Вашето искане възможно най-скоро и във всички случаи в рамките на още два месеца.

HELLENICA SA си запазва правото да не изпълни искането Ви, ако то е явно неоснователно или прекомерно, като Ви информира за причините за това.

При всички случаи имате право да подадете жалба до Органа за защита на личните данни (www.dpa.gr).

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

Цел

Основната цел на тази политика е да даде общи насоки за използването на бисквитки на уебсайтовете на HELLENICA SA, Maroussi Attica, Chimaras str. no. 7, www.lorvennhair. com

Какво представляват “бисквитките” и защо се използват

“Бисквитките” са малки текстови файлове, съхранявани от браузъра на компютъра, на таблета, на мобилния телефон и като цяло на устройството, с което някой разглежда сайта www.lorvennhair.com

Всяка “бисквитка” съдържа информация, като например името на уебсайта, от който произхожда, нейния “живот” (т.е. колко време ще остане на устройството) и стойност, обикновено число. Една “бисквитка” може да остане на устройството до една (1) година.

Бисквитките са уникални за всеки уеб браузър (като Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari и т.н.) и съдържат анонимна информация относно посетените от потребителя уебсайтове и използваните от него устройства. Те също така позволяват на сайтовете да съхраняват предпочитанията на посетителите (като данни за вход, език и т.н.)

Законът гласи, че можем да съхраняваме бисквитки на устройството на потребителя, при условие че те са абсолютно необходими за функционирането на сайта. За всички останали видове “бисквитки” ни е необходимо разрешението на потребителя, като съгласието на потребителя е от съществено значение. Всеки потребител – посетител – абонат може да промени или оттегли съгласието си по всяко време чрез Декларацията за “бисквитките” на нашия уебсайт.

В параграф 5 на член 4, L. 3471/2006, изменен с L. 4070/2012, се посочва, че инсталирането на “бисквитки” е разрешено само ако абонатът или потребителят “е дал съгласието си при ясно и изчерпателно уведомяване съгласно пар. 1 на член 11 от L. 2472/1997, в сила”.

Тази система е известна още като “opt-in” за разлика от системата “opt-out”, която действаше преди изменението на Директива 2002/58/ЕО и позволяваше инсталирането на “бисквитки” без съгласието на абоната или потребителя, при условие че последният е бил предварително уведомен и не се е противопоставил на обработката.

Съответно, в съответствие с гореизложеното, доставчикът на интернет услуга (напр. онлайн магазин) или трета страна (напр. рекламна мрежа, която рекламира своите продукти чрез уебсайта на онлайн магазина) може да инсталира “бисквитка” само ако след надлежно предварително уведомяване е получила съгласието на абоната или потребителя.

Използването на “бисквитки” улеснява уебсайта да запомни информация за посещението на потребителя, като събира полезна информация за предпочитанията за търсене, които той вече е направил при предишните си посещения на уебсайта. По този начин ще се подобри работата при търсене следващия път, когато потребителят отново посети сайта. Освен това “бисквитките” помагат да се контролира работата на Уебсайта и трафика, като подобряват представянето и съдържанието му, в съответствие с предпочитанията на посетителите.

Видове бисквитки

Основните видове бисквитки, които обикновено се използват от сайтовете, са описани по-долу:

Задължителни бисквитки Ролята на тези “бисквитки” е да съхраняват информация или да получат достъп до вече съхранена информация на Вашето устройство с единствената цел да осъществят предаване на съобщение по електронна съобщителна мрежа или, доколкото това е строго необходимо за предоставянето на услуга на информационното общество, която изрично сте поискали. Съгласно съответната правна рамка няма да можете да избирате дали да деактивирате инсталирането на тези бисквитки, тъй като без тях предоставянето на услуги от нашия уебсайт не би било технически осъществимо.
Бисквитки за ефективност Използваме бисквитки на трети страни (Google Analytics) единствено с цел анализиране на трафика и подобряване на работата на уебсайта, като същевременно предприемаме подходящи технически и организационни мерки за сигурна обработка на Вашите данни (например анонимизиране на IP). Тези “бисквитки” събират информация за начина, по който използвате уебсайта, като например страниците, които посещавате най-често, страницата, от която е започнало посещението ви, вида на браузъра, който използвате, и т.н. Бисквитките за ефективност събират обобщена, анонимна статистическа информация, която не може да доведе до идентифициране на нашия посетител.
Рекламни бисквитки

(бисквитки на трети страни)

Използваме т.нар. бисквитки на трети страни (Google analytics / Searchconsole), за да виждате персонализирани реклами, съобразени с вашите предпочитания. Уникален идентификатор идентифицира информация като Вашия IP адрес, браузъра, който използвате, коя реклама вече е била показана в браузъра Ви и дали сте посетили даден уебсайт чрез реклама. Имате възможност да отхвърлите инсталирането на тези бисквитки, а нашата политика предоставя подробна информация за тяхната работа и как можете да ги управлявате. Въпреки това, като се има предвид, че приходите от нашите реклами ни позволяват да ви предоставяме валидни, навременни и независими услуги, ще ви помолим да приемете използването им от нас.

Когато използването на бисквитки не е желателно

Ако решите да деактивирате бисквитките, някои части на сайта може да не работят правилно. За да ги управлявате и деактивирате, са предоставени съответните инструкции за всеки браузър:

Изключване от реклами – полезни връзки

За да управлявате рекламите на Google, които може да се появяват на сайта www.lorvennhair.com и на други сайтове, посещението на сайта https://www.google.com/ads/preferences/?hl=el
е достатъчно:

На същия сайт всеки може да бъде изключен от реклами, базирани на интереси, ако желае това.

Управлението на бисквитките на много компании, използвани за онлайн реклами, може да бъде конфигурирано в следните връзки:

Повече информация за “бисквитките” можете да намерите на следния линк: http://www.aboutcookies.org

Комуникация

В случай на въпроси относно настоящата Политика или по-общо, относно дейността на HELLENICA SA, можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на адрес: dpo@hellenica.gr

Промени в настоящата Политика

HELLENICA SA си запазва правото да променя настоящата Политика, винаги в съответствие с приложимите закони за поверителност и защита на личните данни. Посетителите на нашия Сайт трябва периодично да преглеждат настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни, за да бъдат информирани за всяка направена промяна, а HELLENICA SA се задължава да прави необходимите актуализации за посетителите и потребителите по всички подходящи начини в съответствие с условията, посочени в Общия регламент за защита на данните на ЕС 679/2016.

Choose yourlanguage

Bulgarian

Choose yourlocation

Bulgaria