Ако решите да посетите Уебсайта на нашето дружество Хеленика Козметикс България ЕООД, www.lorvennhair.com, Вашето посещение и всеки спор, свързан с лични данни, се подчиняват на следните условия, Политиката за защита на личните данни и други условия, които потребителят може да намери на нашия Уебсайт, свързани със специфични функции, характеристики или промоционални действия, както и с обслужването на клиенти, като всички те се считат за неразделна част от и са включени в настоящите условия (наричани по-долу “Условия за ползване”). Молим Ви да прочетете внимателно Условията за ползване, тъй като използването на този Уебсайт означава пълно и безусловно приемане на тези условия, които се отнасят до съдържанието на Уебсайта като цяло. Ако не сте съгласни с тези условия, не трябва да използвате нашия Уебсайт.

Посещавайки или използвайки Уебсайта www.lorvennhair.com, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и безусловно сте приели Условията за ползване и сте се съгласили да бъдете обвързани с тях.

Ако имате някакви въпроси относно тези Условия за ползване, можете да се свържете с нашата компания, като изпратите имейл на lorvenn@hellenica.gr.

Политика за личните данни

Потребителите могат да разглеждат нашия Уебсайт, без да се налага да предоставят информация, определена като лични данни. Възможно е да бъдете помолени да предоставите лични данни за конкретна цел, например за “Семинарите за красота” и бюлетините.

В никакъв случай няма да използваме Вашите лични данни с търговска цел, като ги продаваме, отдаваме под наем или разменяме с трети страни. Тези данни се използват изключително от Хеленика Козметикс България ЕООД с цел подобряване на предоставяните услуги.

Дружеството съхранява записи на личните данни, предоставени от посетителите/потребителите, изключително за целите на комуникацията.

Потребителите могат да се свържат с компетентния отдел (тел. 210 6198840), за да проверят съществуването на личните си файлове, да ги коригират, променят или изтрият.

За повече информация можете да се запознаете с Политиката за защита на личните данни, за да разберете нашите политики за поверителност.

Информационни бюлетини

Информационните бюлетини се изпращат от Дружеството само на абонатите, които са избрали да получават информационни бюлетини и/или доброволно са предоставили своя имейл адрес, с цел получаване на рекламни съобщения. Такова изпращане трябва да бъде абсолютно съвместимо в техническо отношение с правилата за кореспонденция. Дружеството предоставя на абонатите на услугата “Бюлетин” възможността да изтрият своите адреси от списъка за изпращане на съобщения. Избирането и отписването от услугата “Бюлетин” се извършва чрез процедура за удостоверяване на електронния адрес на абоната.

Електронните адреси на абонатите на услугата “Бюлетин” се използват изключително за тази цел и за никакви други цели. Когато абонатът се откаже от списъците за изпращане на бюлетини, неговите електронни адреси се изтриват завинаги.

Бюлетините, получавани от обществеността при регистрация в списъците за изпращане на бюлетини, са интелектуална собственост на Дружеството и следователно са защитени от съответните разпоредби на българското законодателство и международните конвенции. Дружеството си запазва правото да не регистрира дадено лице в списъците за кореспонденция и/или да изтрие дадено лице от тези списъци.

Интелектуална собственост

Всяко съдържание на този уебсайт, включително текст, графики, лога, икони, цифрови файлове за изтегляне и софтуер, принадлежи на HELLENICA S.A. COSMETICS или на нейните доставчици на съдържание и е защитено от гръцкото и международното законодателство за интелектуална собственост.

Вследствие на това не се разрешава никакво изменение, публикуване, предаване, прехвърляне, възпроизвеждане, разпространение, представяне или друго използване на “Съдържанието” – изцяло или частично – на Уебсайта по какъвто и да е начин или с каквито и да е средства за търговски или други цели без предварителното писмено съгласие на HELLENICA S.A. COSMETICS. В изключителни случаи се разрешава ограничено или изолирано копиране, отпечатване или съхраняване на части от гореспоменатото Съдържание за лична употреба, при условие че то е придружено от ясно и отделно позоваване на източника и че няма да се използва за търговски или други цели.

Знаците, показани на нашия Уебсайт, са регистрирани търговски марки на HELLENICA S.A. COSMETICS или на нейните партньори, включително на лицензодателите в Гърция и други държави. Всички останали търговски марки, които не са собственост на HELLENICA S.A. COSMETICS или на нейните сътрудници и са показани на Уебсайта, са собственост на съответните им бенефициенти, които могат да бъдат или да не бъдат страни, свързани с, или спонсорирани от HELLENICA S.A. COSMETICS или нейните дъщерни дружества.

Лиценз и достъп до Уебсайта

Можете да имате достъп до и да използвате Уебсайта изключително и само за лична употреба в съответствие с Условията за ползване. Вие се съгласявате, че не се предоставя достъп до Уебсайта и не се извършва използване на Уебсайта по какъвто и да е начин, който е забранен съгласно настоящите Условия за ползване или е незаконен. Трябва да спазвате правилата и разпоредбите на приложимото законодателство, европейското и международното право и законодателството, регулиращо телекомуникациите, и да избягвате всякакво незаконно и обидно/неправилно поведение, което може да доведе до негативни последици за други посетители/потребители и да причини щети или смущения на Уебсайта и, в последствие, на HELLENICA S.A. COSMETICS.

С настоящото Ви предоставяме ограничен лиценз за достъп и лично използване на този Уебсайт. Забранено е възпроизвеждането, копирането, продажбата, препродажбата, посещението или използването по друг начин на този Уебсайт или на която и да е част от него за каквато и да е търговска цел без предварителното писмено съгласие на HELLENICA S.A. COSMETICS. Забранено е поставянето в рамка или използването на техники за поставяне в рамка с цел копиране на търговска марка, лого или друга информация за собственост (включително снимки, текст, настройки или форма на уебстраницата) без предварителното писмено съгласие на HELLENICA S.A. COSMETICS. С настоящото ви се предоставя ограничено, отменяемо и неизключително право да създавате хипервръзка към началната страница на HELLENICA S.A. COSMETICS, при условие че тази връзка няма да показва HELLENICA S.A. COSMETICS, нейните сътрудници или каквито и да било техни продукти или услуги по погрешен, подвеждащ, отклоняващ се или обиден начин или по какъвто и да било друг начин, който може да бъде сметнат за неприемлив от HELLENICA S.A. COSMETICS по нейна абсолютна преценка. Забранено е използването на лога или други графични изображения или търговски марки като част от връзката без предварителното писмено съгласие на HELLENICA S.A. COSMETICS.

Дружеството си запазва правото, по своя преценка, да прекрати или спре достъпа Ви до и/или използването на Уебсайта или на част от него по всяко време, със или без предизвестие и по каквато и да е причина (или без причина), и Вие се съгласявате, че (а) ако лицензът Ви за достъп до Уебсайта бъде прекратен, няма да имате, нито ще се опитвате да имате достъп до Уебсайта, пряко или непряко; и (б) ако лицензът Ви за достъп до Уебсайта бъде временно преустановен, няма да имате, нито ще се опитвате да имате достъп до Уебсайта, пряко или непряко, докато това преустановяване не бъде прекратено и не бъдете изрично уведомени за това.

Точност на информацията

Полагаме всички разумни усилия, за да гарантираме, че описанието на нашите продукти на Уебсайта е възможно най-точно. Въпреки това, доколкото е позволено от приложимото законодателство, ние не гарантираме, че описанията и цветовете на продуктите, информацията или другото съдържание, налично на Уебсайта, са точни, пълни, надеждни, съвременни или без грешки.

Връзки към Уебсайтове на трети страни

Ние не гарантираме и в никакъв случай не носим отговорност за наличността, съдържанието, политиката за защита на личните данни, коректността, законността, пълнотата, валидността и точността на информацията или качеството и свойствата на продуктите или услугите, предлагани Ви чрез други, уебсайтове на трети страни, които можете да посетите чрез конкретни връзки, налични на нашия Уебсайт (връзки, хипервръзки, банери). За всеки проблем, възникнал по време на посещението или използването на тези уебсайтове, можете да се обърнете директно към притежателите на тези уебсайтове, които носят пълната отговорност за тези уебсайтове и тяхното съдържание. Нашият Уебсайт предоставя връзки към други уебсайтове изключително за Ваше удобство и включването на която и да е връзка към тези уебсайтове в никакъв случай не може да се счита за поемане на отговорност или гаранция, нито за подбуждане или потвърждаване от страна на HELLENICA S.A. COSMETICS нито на съдържанието, нито на качеството на услугите и продуктите, предоставяни чрез тях.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Този уебсайт се предоставя от HELLENICA S.A. COSMETICS на принципа “както е” и “както е наличен”. HELLENICA S.A. COSMETICS не прави никакви изрични или мълчаливи изявления или гаранции от какъвто и да е вид по отношение на функционирането на този уебсайт или на информацията, съдържанието, материалите, продуктите или услугите, включени в него. Изрично се приема, че ще използвате този уебсайт на свой собствен риск. В пълната степен, позволена от гръцкото законодателство, HELLENICA S.A. COSMETICS се отказва от всички гаранции, изрични или мълчаливи, индикативно включително гаранциите за продаваемост или годност за определена цел. HELLENICA S.A. COSMETICS не гарантира, че този уебсайт, неговите сървъри или имейлите, изпратени от HELLENICA S.A. COSMETICS, не съдържат вируси или други вредни компоненти. HELLENICA S.A. COSMETICS не носи отговорност за каквито и да било щети от какъвто и да било характер, които могат да бъдат причинени от използването на този уебсайт, в това число преки, непреки, съпътстващи, наказателни и последващи щети.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите и освободите Дружеството и нашите партньори, служители, мениджъри, работници, акционери, доставчици на информация, доставчици и притежатели на лицензи (наричани по-долу “Обезщетените страни”) от и срещу всички отговорности и разходи, включително, без ограничение, разумни съдебни разноски, които ще бъдат направени от Обезщетените страни във връзка с всякакви искове, произтичащи от (а) достъпа до и/или използването на Уебсайта; (б) всяко нарушение на някое от настоящите Условия за ползване от Ваша страна или от страна на който и да е потребител на Вашия акаунт и/или (в) всеки иск, който, ако е верен, би представлявал нарушение на някое от настоящите Условия за ползване от Ваша страна или от страна на който и да е потребител на Вашия акаунт.

Жалба за нарушаване на авторски права

Ние уважаваме интелектуалната собственост на другите. Ако смятате, че съдържанието на нашия Уебсайт е било копирано по начин, който представлява нарушение на авторските права, Ви молим да се свържете с нас, като изпратите имейл на lorvenn@hellenica.gr.

Приложимо право

Това споразумение с потребителя се урежда от гръцкото законодателство. Съдилищата в Атина са компетентни да тълкуват настоящите Условия за ползване и да разрешават всякакви спорове, които могат да възникнат от това потребителско споразумение. Ако някое от настоящите Условия за ползване се счита за противоречащо на закона и поради това за недействително или унищожаемо, недействителността или унищожаемостта на това условие няма да засегне валидността или унищожаемостта на останалите условия.

Политики на уебсайта, промяна и разделност на разпоредбите

Моля, запознайте се с другите политики на нашата компания, които са публикувани на този уебсайт. Тези политики се прилагат и за Вашето посещение на нашия Уебсайт. Ние си запазваме правото да правим промени в политиките на нашия Уебсайт и в Условията за ползване по всяко време. Нашата компания може едностранно да промени Условията за ползване по всяко време, без предварително уведомление, като обяви тази промяна чрез нашия Уебсайт. Използването на Уебсайта след такова обявяване на промяната се счита за приемане на въпросната промяна. Възможно е също така да Ви изпращаме по електронна поща периодични напомняния за уведомленията за нашите условия за ползване, освен ако не ни помолите да не го правим. Ако някое от тези условия се счита за невалидно, неактивно или неприложимо по каквато и да е причина, конкретното условие се счита за отделно и не засяга валидността на останалите разпоредби.

Choose yourlanguage

Bulgarian

Choose yourlocation

Bulgaria